Les inscripcions a PICURT – 12a Mostra de cinema de muntanya dels pirineus estan obertes.

Descarrega les bases aquí.
Descarrega el formulari d’inscripció PDF

Com inscriure’s:

Opció 1:
– A través de Festhome:  https://festhome.com/f/picurt
Mitjançant aquest procés heu de seguir la normativa pròpia de la plataforma Festhome.

Opció 2:
– Enviant un enllaç privat a vimeo / youtube a info.picurt@gmail.com adjuntant el formulari degudament emplenat.

Opció 3:
– Enviant un dvd/bluray/memòria usb juntament amb el formulari degudament emplenat a:

CEP Cultura i Entorn del Pirineu
Sta. Magdalena 03-4
25700 La Seu d’Urgell, Lleida
Spain 

DATA LÍMIT 31 DE GENER


BASES

MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA DELS PIRINEUS

PICURT 2017

cultura-i-entorn-del-pirineu-cep

         CULTURA I ENTORN DEL PIRINEU

La Mostra es celebra l’últim cap de setmana de juny a la localitat de La Seu d’Urgell, a la vila d’Artedó (Alt Urgell) i al Principat d’Andorra, concretament a les parròquies d’Ordino, La Massana i Andorra la Vella.

L’edició d’enguany, l’XI Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus – Picurt, tindrà lloc els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de juny.

OBJECTIU I TEMÀTICA

1. La Mostra és un festival competitiu, d’àmbit internacional, que té com a finalitat mostrar i transmetre aspectes relacionats amb les formes de vida a la muntanya a través d’obres cinematogràfiques: la cultura, l’esport, la creació artística, el medi i altres.

I CONDICIONS

2. Pot participar qualsevol persona o entitat jurídica, de forma individual o col•lectiva, sense cap límit d’edat.
3. Cada productor / director podrà presentar tantes obres com desitgi.
4. Podran concórrer a la mostra totes aquelles obres de temàtica de muntanya sigui quina sigui la nacionalitat de l’autor i/o productor.
5. Les obres presentades poden ser de gènere documental, ficció, esportiu o d’altres. Les obres han d’haver estat realitzades amb posterioritat a 1 de gener de 2016.
6. No s’admetran a concurs les obres que puguin ser visionades a internet pel públic general o que hagin estat emeses en mitjans de comunicació públics.
7. Queden exclosos els treballs que s’hagin presentat en edicions anteriors de Picurt.
8. Queden fora de competició les obres de les quals els seus responsables estiguin involucrats en l’organització de Picurt així com aquelles obres que tinguin un caràcter turístic i/o publicitari.

II INSCRIPCIONS

9. La inscripció a la XII Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus – Picurt és gratuïta.
10. El termini d’inscripció finalitza el dia 31 de gener. Les obres que arribin amb una data d’expedició posterior no seran acceptades.
11. Els originals podran presentar-se en qualsevol idioma. En el cas que l’idioma original no sigui català o castellà, hauran de presentar-se acompanyades d’un arxiu de subtítols (.srt) en català, castellà o anglès, o bé es pot enviar un llistat dels diàlegs en català, castellà o anglès amb el codi de temps per a la seva subtitulació.
12. Procés d’inscripció:

1. Descarregar i omplir el formulari d’inscripció que trobareu a http://picurt.org/convocatoria/
2. Trametre el formulari degudament emplenat, juntament amb dues fotografíes de la pel•lícula a: info.picurt@gmail.com
3. Enviar una còpia de la pel•lícula mitjançant una de les vies següents:

• Un enllaç de visionat privat en streaming (tipus youtube, vimeo o similars)
• Un enllaç de descàrrega privat per a la visualització de la pel•lícula en avi, mp4, mov o similars per part dels membres del pre-jurat (tipus wetransfer, myairbridge) a info.picurt@gmail.com
• Un suport DVD / Bluray (sistema PAL) per correu a:
CEP Cultura i Entorn del Pirineu
Sta. Magdalena 03-4
25700 La Seu d’Urgell, Lleida
Spain

13. (Opcional) Procés d’inscripció via Festhome: https://festhome.com/f/picurt
Mitjançant aquest procés heu de seguir la normativa pròpia de la plataforma Festhome.

III SELECCIÓ PRÈVIA

14. Un comitè designat per la direcció de Picurt realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades i ho comunicarà als productors i/o directors de les obres seleccionades.
15. L’organització es reserva el dret d’agrupar les obres segons temàtica en diferents seccions per la seva projecció durant la mostra.
16. La SELECCIÓ OFICIAL es farà pública a la web del festival a mitjans de maig.
17. No es contempla l’abonament de taxes de projecció del material de la Selecció Oficial.

IV PREMIS I JURAT

18. S’entregaran un total de quatre premis en metàl•lic:

Premi Gall Fer Pirineus – Ciutat de La Seu d’Urgell
Obres dels Pirineus (producció, direcció o temàtica). Dotat amb 1500€.
Premi Gall Fer Vallnord
Obres de temàtica relacionada amb els esports de muntanya. Dotat amb 1500€.
Premi Gall Fer Andorra
Obres de temàtica sobre el medi ambient relacionat amb la muntanya. Dotat amb 1500€.
Premi Gall Fer Internacional
Obres de temàtica de muntanya fora de les categories de Pirineus, Esport i Medi Ambient. Dotat amb 1500€.

19. Un jurat, designat per l’organització i de caràcter internacional, decidirà els premis de la Secció Oficial.
20. La quantia dels premis estarà supeditada a l’aplicació dels impostos corresponents en cada cas.
21. En cap cas una obra pot resultar guanyadora de més d’un premi.
22. Qualsevol premi pot quedar desert si el jurat ho considera oportú.
23. La cerimònia de cloenda i el lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 30 de juny de 2018 a Artedó, Alt Urgell.

IV ALTRES CONSIDERACIONS

24. Una vegada seleccionada una obra, es facilitarà a l’organització una còpia, en format DVD o BR, o bé un enllaç de descàrrega d’alta qualitat per a la seva projecció.
25. L’organització es reserva el dret de demanar infomació adicional sobre l’obra, sobre l’autor i d’altre material que es consideri convenient, com per exemple la transcripció dels subtítols amb codi de temps.
26. L’organització retornarà als seus remitents les obres no seleccionades. Les despeses d’enviament de les còpies són a càrrec dels seus autors i les devolucions (en cas que es demani) ho són de l’organització.
27. Les obres seleccionades seran projectades segons el calendari i horari establert per l’organització de la Mostra.
28. Amb l’esperit de difusió de Picurt, les obres seleccionades podran ser projectades, sense finalitat comercial, durant el període d’un any al PIC-TOUR. En el cas que aquestes obres participessin amb finalitats lucratives, estarien sotmeses a acords entre les parts involucrades.
29. Els autors seran els únics responsables que la projecció de l’obra no vulneri els drets de terceres persones i, per tant, l’organització s’allibera de qualsevol responsabilitat referent a aquest tema.
30. Les obres seleccionades (fragments de 3’ màxim) podran ser utilitzades per la difusió de la Mostra als mitjans de comunicació.
31. La Mostra garanteix, en qualsevol cas, els drets d’autor i de propietat intel•lectual.
32. Una còpia de totes les obres seleccionades passarà a formar part de l’arxiu de la Mostra, excepte que el sol•licitant expressi el contrari en el moment de la inscripció.
33. Les situacions no previstes pel present Reglament seran resoltes en forma inapel•lable per la comissió organitzadora.
34. La inscripció d’una obra equival a l’acceptació de les condicions del present reglament. Així mateix, la interpretació i aplicació del reglament correspon a l’organització de la mostra.

La Seu d’Urgell, 7 de novembre de 2017, la presidenta, Montserrat Guiu March.